Bảng so sánh tổng đài IP Grandstream UCM6301 UCM6302 UCM6304 UCM6308

Mat Sau Tong Dai Ip 6308

Giới thiệu về các loại tổng đài IP dòng UCM63xx

1. Tổng đài IP Grandstream UCM6301

Mat Truoc Tong Dai Ucm6301
Mat Sau Tong Dai Ip Ucm6301

2. Tổng đài IP Grandstream UCM6302

Tong Dai Ip Ucm6302

3. Tổng đài IP Grandstream UCM6304

Mat Truoc Tong Dai Ucm6304
Mat Truoc Tong Dai Ucm6304

4. Tổng đài IP Grandstream UCM6308

Mat Truoc Tong Dai Ucm6308
Mat Sau Tong Dai Ip 6308

Bảng so sánh thông số kỹ thuật tổng đài IP Grandstream UCM6301 / UCM6302 / UCM6304 / UCM6308

Thông số kỹ thuậtUCM6301UCM6302UCM60304UCM6308
Port (Cổng mạng)1 cổng WAN
1 cổng LAN
1 cổng USB
1 cổng SD card
1 cổng WAN
1 cổng LAN
2 cổng USB
1 cổng SD card
1 cổng WAN
1 cổng LAN
2 cổng USB
1 cổng SD card
1 cổng WAN
1 cổng LAN
2 cổng USB
1 cổng SD card
FXO / FXS1 cổng FXO,
1 cổng FXS
2 cổng FXO,
2 cổng FXS
4 cổng FXO,
4 cổng FXS
8 cổng FXO /
8 cổng FXS
HA (High Availability) Có, qua cổng HeartbeatCó, qua cổng HeartbeatCó, qua cổng HeartbeatCó, qua cổng Heartbeat
Số cuộc gọi đồng thời75 cuộc gọi đồng thời200 cuộc gọi đồng thời300 cuộc gọi đồng thời400 cuộc gọi đồng thời
Số thiết bị đăng ký tối đaLên đến 500Lên đến 1000Lên đến 2000Lên đến 6000

Chú thích:

  • Cổng FXO (Foreign Exchange Office): chuyển đổi từ tín hiệu analog sang tín hiệu IP. Ví dụ: kết nối các thiết bị analog với cổng FSX của VoIP gateway.
  • Cổng FXS : chuyển đổi tín hiệu IP sang tín hiệu analog.

Bảng giá tổng đài IP Grandstream UCM6301/ UCM6302/ UCM6304/ UCM6308