Ưu tiên xem:

Bộ chuyển đổi ATA  được dùng để kết nối một máy điện thoại hoặc máy fax vào một hệ thống điện thoại VoIP hoặc một nhà cung cấp dịch vụ VoIP. Đây là giải pháp tích hợp IP một cách dễ dàng và dễ quản lý,tích hợp các điện thoại analog riêng lẻ vào môi trường gia đình hoặc văn phòng…Các dòng  Analog telephone adapter HT của Grandstream được một số nhà cung cấp dịch vụ lớn nhất trên thế giới tin tưởng và triển khai.

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ