Ưu tiên xem:

Bộ phát WiFi của hãng Grandstream cung cấp kết nối mạng hiệu suất cao, phạm vi phủ sóng Wi-Fi rộng, cung cấp / quản lý nhanh chóng và dễ dàng nhờ bộ điều khiển tích hợp, băng thông vượt trội và hỗ trợ một số lượng lớn máy khách trên mỗi AP. Các AP của chúng tôi có thể được ghép nối với các bộ định tuyến ( router) của bên thứ 3, bộ định tuyến Grandstream (Gigabit Router) cũng như các mạng Wi-Fi hiện có, khiến chúng trở nên lý tưởng cho cả việc triển khai Wi-Fi mới và mở rộng hiện tại.