Ưu tiên xem:

Điện thoại IP cơ bản GXP Series

Điện thoại IP Grandstream GXP1630

Liên hệ

Điện thoại IP cơ bản GXP Series

Điện thoại IP Grandstream GXP1628

Liên hệ

Điện thoại IP cơ bản GXP Series

GXP1620/GXP1625 – Điện thoại IP Grandstream cơ bản

Liên hệ

Điện thoại IP cơ bản GXP Series

GXP1610/GXP1615 – Điện thoại IP Grandstream cơ bản

Liên hệ