Ưu tiên xem:

Điện thoại IP cơ bản GXP Series

Điện thoại IP Grandstream GXP1630

Liên hệ

Điện thoại IP cơ bản GXP Series

GXP1610/GXP1615 – Điện thoại IP Grandstream cơ bản

Liên hệ