Ưu tiên xem:

Điện thoại IP tầm trung GXP Series

GXP1780/GXP1782 – Điện thoại IP Grandstream tầm trung

Liên hệ