Ưu tiên xem:

Dòng Điện thoại Video IP GXV3200 của Grandstream với Android TM mở rộng sức mạnh của truyền thông video và âm thanh tiên tiến cho máy tính để bàn, đồng thời cung cấp chức năng giống như máy tính bảng và truy cập web. Người dùng sẽ tận hưởng trải nghiệm đa phương tiện mạnh mẽ với những chiếc điện thoại video tiên tiến này.

Liên hệ
Liên hệ

Điện Thoại IP Video

Điện thoại IP Grandstream GXV3450

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ