Ưu tiên xem:

Bảo vệ khoản đầu tư truyền thông tương tự của bạn và tạo ra giải pháp kết hợp điện thoại IP chất lượng cao và dễ quản lý. Cho dù tích hợp điện thoại analog cho ứng dụng gia đình hay văn phòng, dòng HT của bộ điều hợp điện thoại analog của Grandstream cho phép người dùng dễ dàng tích hợp các điện thoại analog cá nhân.