Ưu tiên xem:

Gigabit Routers là sự lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhà bán lẻ, giáo dục, khách sạn và y tế. Thiết bị GWN7000 là một giải pháp WiFi và VPN toàn diện cho phép chia sẻ trên một hoặc nhiều địa điểm thực tế khác nhau. Nó có tính năng định tuyến và chuyển mạch hiệu suất cao, một máy khách / máy chủ VPN được tăng tốc phần cứng để kết nối an toàn giữa các văn phòng. GWN7000 có bộ điều khiển nhúng và trình cấu hình tự động dễ dàng thiết lập và quản lý hơn 300 điểm truy cập Wi-Fi dòng GWN trong mạng.