Ưu tiên xem:

GWN.Cloud và GWN Manager là các nền tảng quản lý các điểm truy cập Grandstream cấp doanh nghiệp . Nhờ đó, việc giám sát và bảo trì được tổ chức hợp lý, quản lý mạng của bạn hoặc một số mạng trên nhiều vị trí dễ dàng hơn bao giờ hết. Một mạng Wi-Fi bảo mật cao có thể được triển khai nhanh chóng bằng ứng dụng di động GWN Cloud hoặc giao diện trình duyệt web của phần mềm. Trình quản lý GWN là phiên bản tại chỗ cung cấp giao diện phần mềm để dễ dàng theo dõi hiệu suất của mạng với giám sát theo thời gian thực. Tất cả các cảnh báo, thống kê và báo cáo đều có thể được xem trên trình duyệt web hay ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc bằng phần mềm.

Quản lý thiết bị WiFi

Phần mềm quản lý Grandstream GWN

Liên hệ