Ưu tiên xem:

An ninh, bảo vệ và quản lý cơ sở tất cả được tích hợp vào giải pháp mạng truyền thông của bạn. Mang lại sự an tâm và kiểm soát tốt hơn với các giải pháp Giám sát IP của Grandstreams. Từ Camera IP HD, Máy ghi video mạng, Bộ mã hóa video IP, Phần mềm quản lý video của riêng chúng tôi, đến Hệ thống cửa có video của chúng tôi, người dùng có thể tạo môi trường bảo mật mà họ đang tìm kiếm.

Liên hệ

Intercoms & Paging

Loa SIP Grandstream GSC3510

Liên hệ

Intercoms & Paging

Loa SIP Grandstream GSC3505

Liên hệ

Mã hóa/Giải mã IP Video

Bộ Mã hóa/Giải mã IP Video GXV3500

Liên hệ
Liên hệ