Ưu tiên xem:

Giải pháp mạng dòng GWN của Grandstream cung cấp các mạng mạnh mẽ và an toàn với phạm vi phủ sóng rộng có tính năng thiết lập và quản lý hàng đầu trong ngành nhờ bộ điều khiển quản lý và cung cấp nhúng. Dòng này cung cấp cả Điểm truy cập WiFi và Bộ định tuyến Gigabit để cung cấp giải pháp Wi-Fi và có dây hoàn chỉnh.