Ưu tiên xem:

Các tổng đài IP từng đoạt giải thưởng này cung cấp một bộ tính năng nâng cao mà không có phí cấp phép, phí nâng cấp hoặc chi phí cho mỗi tính năng. Tận hưởng khả năng tích hợp mạng mượt mà và dễ dàng với loạt tổng đài IP PBX UCM. Hỗ trợ từ 500 người dùng, tối đa 2000 người dùng trên dòng UCM6510 của chúng tôi, các tổng đài IP này cung cấp điểm neo cho bất kỳ giải pháp mạng truyền thông nào.