Ưu tiên xem:

Một nền tảng liên lạc thoại, video, dữ liệu và di động mạnh mẽ nhưng dễ quản lý chưa bao giờ có thể đạt được hơn thế nữa khi được kết hợp với loạt tổng đài IP UCM của Grandstream. Loạt tổng đài IP PBX của UCM cung cấp một loạt các tính năng liên lạc thống nhất trong một giải pháp tiền đề dễ quản lý mà không có phí cấp phép, phí nâng cấp hoặc chi phí cho mỗi tính năng. Các UCM của chúng tôi bao gồm từ việc triển khai doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các giải pháp doanh nghiệp vừa và nhỏ.