Ưu tiên xem:

Các webcam trong dòng GUV bao gồm một camera USB Full HD cho phép cộng tác âm thanh và video chất lượng cao thông qua máy tính xách tay, máy tính và hơn thế nữa. Dòng sản phẩm này tương thích với tất cả các nền tảng giao tiếp, ứng dụng và điện thoại mềm của bên thứ ba cũng như ứng dụng Cuộc họp và Wave IPVideoTalk của Grandstream.